คำขวัญโรงเรียน : เด่นปัญญา กีฬาเลิศ ประเสริฐคุณธรรม

โทร : 034-561-985  แฟกซ์ : 034-561-476

วันที่ ชื่อกิจกรรม ดูอัลบั้ม หมายเหตุ
 17-18 กุมภาพันธ์ 2565  กีฬาภายใน TRP GAME คลิก  
       

หน้าต่างเข้าสู่ระบบ