คำขวัญโรงเรียน : เด่นปัญญา กีฬาเลิศ ประเสริฐคุณธรรม

โทร : 034-561-985  แฟกซ์ : 034-561-476

 

1.

นายดิเรก พันธุ์ภักดี

2.

นายประสงค์  อินทสิทธิ์

3.

นายสยาม  มาไมตรีจิตร

4.

นายเอกชัย     โอภากุลวงษ์

5.

นายวันชัย   ภัทรรัตนานนท์

6.

พระครูกาญจนธีรวงศ์

7.

นายวรวุธ  พงษ์วิทยภานุ

8.

นายจรูญ  รุ่งเรือง

9.

นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา

 

 

สำหรับนักเรียน

แผนการดำเนินงาน

  • แผนปฏิบัติราชการประจำปี

  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาคเรียน

  • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สถิติเว็บไซต์

3.png5.png6.png5.png7.png
วันนี้57
เมื่อวาน140
สัปดาห์นี้197
เดือนนี้2115
ทั้งหมด35657

2564-05-18

ค้นหา

  • 1212.jpg
  • banner_cradle.jpg
  • bg_1.jpg
  • parks.gif
  • unnamed_2.png