คำขวัญโรงเรียน : เด่นปัญญา กีฬาเลิศ ประเสริฐคุณธรรม

โทร : 034-561-985  แฟกซ์ : 034-561-476

ข้อมูลผู้บริหาร 

ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา
ตําแหน่ง : ผู้อํานวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ : ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทร : 0816835232
ID LINE : 0816835232

ข้อมูลการศึกษา
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
วิชาเอก : ศษ.ด. การบริหารการศึกษา

ข้อมูลบุคลากร : ท่าเรือพิทยาคม

 


ข้อมูลบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา

ข้อมูลครูแยกตามวิทยะฐานะ

 

แผนการดำเนินงาน

  • แผนปฏิบัติราชการประจำปี

  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาคเรียน

  • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สถิติเว็บไซต์

6.png4.png6.png4.png3.png
วันนี้114
เมื่อวาน137
สัปดาห์นี้349
เดือนนี้2055
ทั้งหมด64643

2565-01-19

ค้นหา