คำขวัญโรงเรียน : เด่นปัญญา กีฬาเลิศ ประเสริฐคุณธรรม

โทร : 034-561-985  แฟกซ์ : 034-561-476

welcome

ประเมินความเสี่ยง TST

การประเมินความเสี่ยงของตนเอง ผ่านระบบ Thai Save Thai (TST)

ตามมาตราการการเปิดภาคเรียน

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รูปภาพ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ชื่อช่อง Youtube

URL ช่อง Youtube

มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 ดร.นิบล มนัสนันท์

 

 

ภิญญาพรรษฆ์ พุทธิมาโน

ครูชำนาญการ

 ภิญญาพรรษฆ์ พุทธิมาโน

 

 

วิรัญญา บุตรนุช

ครูผู้ช่วย

 ครูก้อย วิรัญญา

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

สำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีน

สำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีนและประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ก่อนเปิดเรียนแบบ On Site

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่ https://forms.gle/91SyVdgqmj32yCik8 โดยให้ผู้ปกครองทำแบบสำรวจให้เรียบร้อยภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564

แผนการดำเนินงาน

  • แผนปฏิบัติราชการประจำปี

  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาคเรียน

  • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สถิติเว็บไซต์

5.png9.png6.png4.png5.png
วันนี้117
เมื่อวาน157
สัปดาห์นี้664
เดือนนี้404
ทั้งหมด59645

2564-12-03

ค้นหา