Warning: Declaration of th_THDate::calendar($format, $local = false) should be compatible with Joomla\CMS\Date\Date::calendar($format, $local = false, $translate = true) in /home/cp754945/public_html/language/th-TH/th-TH.localise.php on line 277
คู่มือประชาชน

คำขวัญโรงเรียน : เด่นปัญญา กีฬาเลิศ ประเสริฐคุณธรรม

โทร : 034-561-985  แฟกซ์ : 034-561-476

คู่มือประชาชนตาม พรบ. อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558

 

 1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.54 KB

 2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.15 KB

 3.การขอย้ายออกนักเรียนของโีรงเรียนในสังกัด สพฐ.

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.18 KB

 4.การขอผ่อนผันให้เด็กนักเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.5 KB

 5.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.19 KB

 6.การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในสังกัด สพฐ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.03 KB

 7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.47 KB

 8.การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.15 KB

สำหรับนักเรียน

แผนการดำเนินงาน

  • แผนปฏิบัติราชการประจำปี

  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาคเรียน

  • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สถิติเว็บไซต์

5.png3.png1.png4.png1.png
วันนี้28
เมื่อวาน145
สัปดาห์นี้412
เดือนนี้3021
ทั้งหมด53141

2564-10-21

ค้นหา

  • 1212.jpg
  • banner_cradle.jpg
  • bg_1.jpg
  • parks.gif
  • unnamed_2.png