• labschool.jpg
 • newyear.jpg
 • rubstudent.jpg

 • ผู้ดูแลระบบ
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ได้รับการประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) ในวันที่ 29 มกราคม 2556 ผลการประเมิน ผ่าน ได้ระดับคะแนนที่ 2.82 ประกาศผลรางวัลโดยดร.ธวัชชัย  พิกุลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม มีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณคณะกรรมการการตรวจเยี่ยมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
 • ผู้ดูแลระบบ
      คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนในฝันทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง นำโดย ดร.ธวัชชัย  พิกุลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ นายอดุลย์  วงษ์ใหญ่ (ข้าราชการบำนาญ) อดีตคณะผู้บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้อนฐาน นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนาวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ นายศุภชาติ ถนอมมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี จ.กาญจนบุรี นางปราณี ป้านนาค     (ข้าราชการบำนาญ) อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) คณะที่ ๓๗  นางสาวอารีย์ ทิมเมืองศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) คณะที่ ๓๗ นายนรายุทธ แสงโสภณผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวมชนูปถัมภ์ นายขนาน ชิตณรงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ผู้แทนคณะผู้บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน คณะที่ ๒๒ คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) คณะที่ ๓๔   นางสาวแสงเดือน  วินทะไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวมชนูปถัมภ์  
 • ผู้ดูแลระบบ
  หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ สบู่ฝักข้าว/สบู่เหลวฝักข้าว/น้ำยาเอนกประสงค์ (ฝีมือนักเรียน ราคาเป็นกันเองคะ)
 • ผู้ดูแลระบบ
  ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษาณ จังหวัดระยองระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555  
 • ผู้ดูแลระบบ
  โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมพร้อมรับการปะรเมินโรงเรียนในฝัน ร่นที่ 3 ในวันที่ 29 มกราคม 2556
 • ผู้ดูแลระบบ
  กำหนดการรับนักเรียนประจำปี 2556

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.8 (ราชบุรี-กาญจนบุรี)

หน้าหลัก

Share

Additional information