ประกาศ สอบ ราคาจ้างเหมาระบบรักษาความปลอดภัย

ประกาศ สอบ ราคาจ้างเหมาระบบรักษาความปลอดภัย

กำหนดยื่นซอง วันที่ 4 - 17 พฤศจิกายน 2557

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.00 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

รายละเอียดดังแนบ

 

Share