หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์

หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์

สบู่ฝักข้าว/สบู่เหลวฝักข้าว/น้ำยาเอนกประสงค์

(ฝีมือนักเรียน ราคาเป็นกันเองคะ)

Share