คำขวัญโรงเรียน : เด่นปัญญา กีฬาเลิศ ประเสริฐคุณธรรม

โทร : 034-561-985  แฟกซ์ : 034-561-476

 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562

http://drive.google.com/file/d/1W9giLGqWrPI3b7BfeNgwpoydG8wV5HC3/view?usp=sharing

 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

http://drive.google.com/file/d/1pIvFp-Ivlc043H5xuN28zSLpgQ9kAiZ-/view?usp=sharing

 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2545

https://drive.google.com/file/d/1OmSObJrAuMZQftqhTMym1JwiTvTIGIwi/view?usp=sharing

 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553

http://drive.google.com/file/d/1znu-mv2Is8MOIfBGM5Tm53xuwO0EfxCZ/view?usp=sharing

 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

http://drive.google.com/file/d/1H5ILMy7XcAvNJIexcxohdwYUezQpLL3Y/view?usp=sharing

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

http://drive.google.com/file/d/13ZJjRmR_cYKzJkXUckAfM6DR92AG4hGt/view?usp=sharing

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553

http://drive.google.com/file/d/1K8HYBHAMF_-qZhSNY3cLBEp5vVsoueHO/view?usp=sharing

 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

http://drive.google.com/file/d/1expRWa5rDYbZk2t4bec0CqvfFex7ZMia/view?usp=sharing

สำหรับนักเรียน

แผนการดำเนินงาน

  • แผนปฏิบัติราชการประจำปี

  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาคเรียน

  • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สถิติเว็บไซต์

3.png1.png8.png9.png4.png
วันนี้113
เมื่อวาน126
สัปดาห์นี้655
เดือนนี้1964
ทั้งหมด31894

2564-04-16

ค้นหา

  • 1212.jpg
  • banner_cradle.jpg
  • bg_1.jpg
  • parks.gif
  • unnamed_2.png