ติดต่อโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

การติดต่อ

รูป
ที่อยู่:
เลขที่ ๓
ถนนแสงชูโต
ตำบลท่าเรือ
ท่ามะกา 71130

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 034-561985

โทรสาร: 034-561476

http://www.trp.ac.th