ถ. แสงชูโต ต. ท่าเรือ ,
อ. ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี 71130