คำขวัญโรงเรียน : เด่นปัญญา กีฬาเลิศ ประเสริฐคุณธรรม

โทร : 034561985

 • 10.jpg
 • 11.jpg

กำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

School Director

 

แนะนำบุคลากร

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg

สำหรับนักเรียน

 • คู่มือนักเรียน

 • ตรวจสอบผลการเรียน

 • การขอย้ายเข้าโรงเรียน

 • การขอย้ายออก/ลาออก

 • การมอบตัวเป็นนักเรียน

 • การเทียบโอนผลการเรียน

 • การขอใบแทนเอกสาร

สำหรับครู

 

ข่าวประกาศ

 

แผนการดำเนินงาน

 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาคเรียน

 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สถิติเว็บไซต์

Today10
Yesterday160
This week560
This month560
Total560

2563-08-09

Facebook

ค้นหา

 • 1212.jpg