คำขวัญโรงเรียน : เด่นปัญญา กีฬาเลิศ ประเสริฐคุณธรรม

โทร : 034-561-985  แฟกซ์ : 034-561-476

 • 10.jpg
 • 11.jpg

 พรบ.ความรับผิดทางระเมิดของเจ้าหน้าที่

https://drive.google.com/file/d/1gBM6uvM-kHC1iEaXDNWAaFQW_aeh5hZF/view?usp=sharing

 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม

http://drive.google.com/file/d/1pz0CTaX1wYVjgHn00W2rLmQJaUTSeD6O/view?usp=sharing

 การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

http://drive.google.com/file/d/12ZPOkpitwqtg0lpAK9EsVVr3BhJ-O_BB/view?usp=sharing

 การรับ-ส่งหนังสือราชการ

http://drive.google.com/file/d/1wxHS9u-Ea1makr-14yZmVp_GEXLjLhTH/view?usp=sharing

 การขอหนังสือรับรองค่ารักษาพยาบาล

http://drive.google.com/file/d/1k7dabmowjzEbb9MpPOHq603UACq92kCF/view?usp=sharing

 การขอหนังสือรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

http://drive.google.com/file/d/1Z2bC47HKhdOPC4lkg5142ipYVtgB-a5E/view?usp=sharing

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

School Director

 

แนะนำบุคลากร

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg

ข่าวประกาศ

 

สำหรับนักเรียน

แผนการดำเนินงาน

 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาคเรียน

 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สถิติเว็บไซต์

3.png5.png6.png6.png1.png
วันนี้61
เมื่อวาน140
สัปดาห์นี้201
เดือนนี้2119
ทั้งหมด35661

2564-05-18

ค้นหา

 • 1212.jpg
 • banner_cradle.jpg
 • bg_1.jpg
 • parks.gif
 • unnamed_2.png