คำขวัญโรงเรียน : เด่นปัญญา กีฬาเลิศ ประเสริฐคุณธรรม

โทร : 034-561-985  แฟกซ์ : 034-561-476

 • 10.jpg
 • 11.jpg

 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562

http://drive.google.com/file/d/1W9giLGqWrPI3b7BfeNgwpoydG8wV5HC3/view?usp=sharing

 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

http://drive.google.com/file/d/1pIvFp-Ivlc043H5xuN28zSLpgQ9kAiZ-/view?usp=sharing

 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2545

https://drive.google.com/file/d/1OmSObJrAuMZQftqhTMym1JwiTvTIGIwi/view?usp=sharing

 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553

http://drive.google.com/file/d/1znu-mv2Is8MOIfBGM5Tm53xuwO0EfxCZ/view?usp=sharing

 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

http://drive.google.com/file/d/1H5ILMy7XcAvNJIexcxohdwYUezQpLL3Y/view?usp=sharing

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

http://drive.google.com/file/d/13ZJjRmR_cYKzJkXUckAfM6DR92AG4hGt/view?usp=sharing

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553

http://drive.google.com/file/d/1K8HYBHAMF_-qZhSNY3cLBEp5vVsoueHO/view?usp=sharing

 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

http://drive.google.com/file/d/1expRWa5rDYbZk2t4bec0CqvfFex7ZMia/view?usp=sharing

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

School Director

 

แนะนำบุคลากร

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg

ข่าวประกาศ

 

สำหรับนักเรียน

แผนการดำเนินงาน

 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาคเรียน

 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สถิติเว็บไซต์

3.png5.png6.png6.png1.png
วันนี้61
เมื่อวาน140
สัปดาห์นี้201
เดือนนี้2119
ทั้งหมด35661

2564-05-18

ค้นหา

 • 1212.jpg
 • banner_cradle.jpg
 • bg_1.jpg
 • parks.gif
 • unnamed_2.png