คำขวัญโรงเรียน : เด่นปัญญา กีฬาเลิศ ประเสริฐคุณธรรม

โทร : 034-561-985  แฟกซ์ : 034-561-476

  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • apple.jpg
  • bananas_2.jpg
  • fruits.gif
  • tamarind.jpg

คู่มือประชาชนตาม พรบ. อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558

 

 1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.54 KB

 2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.15 KB

 3.การขอย้ายออกนักเรียนของโีรงเรียนในสังกัด สพฐ.

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.18 KB

 4.การขอผ่อนผันให้เด็กนักเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.5 KB

 5.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.19 KB

 6.การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในสังกัด สพฐ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.03 KB

 7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.47 KB

 8.การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.15 KB

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

School Director

 

แนะนำบุคลากร

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
  • 18.jpg
  • 19.jpg
  • 20.jpg

ข่าวประกาศ

 ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

 

สำหรับนักเรียน

แผนการดำเนินงาน

  • แผนปฏิบัติราชการประจำปี

  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาคเรียน

  • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สถิติเว็บไซต์

0.png7.png8.png4.png6.png
วันนี้1
เมื่อวาน181
สัปดาห์นี้326
เดือนนี้4589
ทั้งหมด7846

2563-09-30

ค้นหา

  • 1212.jpg
  • banner_cradle.jpg
  • bg_1.jpg
  • parks.gif
  • unnamed_2.png